Lược tròn chải tóc Kent Brushes Small Round Brush – KCR6

260,000 VNĐ