Dao Cạo Râu Gillette Mach3+

169,000 VNĐ

Một hộp gồm: 1 cán dao và 2 đầu dao cạo