By Vilain Wrecking Ball Limited

480,000 VNĐ

  • Bản giới hạn của Dynamite clay nhận dịp Black Friday
  • Mùi nước hoa nam
  • Strong Hold
  • No Shine
  • Số lượng có hạn

Hết hàng